ทางสายกลางแห่งความสำเร็จ

แบบจำลองทางธุรกิจของพวกเขาแม้กระทั่งสำหรับนักคิด

แบบจำลองทางธุรกิจของพวกเขาแม้กระทั่งสำหรับนักคิด

รุ่นอนาคตอย่างก็ขึ้นอยู่กับที่เก็บรักษาไว้ซึ่งผูกติดกับการบำรุงรักษาและการบริการและผู้สร้างและนักวางแผนเมืองได้เรียนรู้ที่จะจำกัดความคิดของพวกเขาเนื่องจากกฎระเบียบที่มีอยู่และรองเท้าสเก็ตกระบวนการทางการเมืองที่คลาดเคลื่อนทำให้ไม่สามารถสร้างสิ่งใหม่ ๆ ได้โดยไม่ต้องต่อปีเป็นผลให้เรากำลังวางรากฐานสำหรับอนาคตการขนส่งที่ดำเนินการส่งต่อปัญหาของอดีตที่ผ่านมาแต่อาจมีวิธีอื่น ๆ ไปข้างหน้าวิสัยทัศน์ใหม่ของการขนส่งที่ รูปแบบรถม้าสี่ล้อ และสัญญาณของมันมีอยู่แล้วกลิ้งข้ามภูมิทัศน์ เมื่อมองไปที่ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดบางส่วนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์แนวคิดและต้นแบบ แต่เป็นยานพาหนะที่ใช้งานอยู่แล้วหรือกำลังได้รับการทดสอบในโลกแห่งความเป็นจริงเราสามารถเริ่มเห็นรถที่น่าสนใจและใช้รถน้อยลงอนาคตจากการเพาะปลูกพืชอุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งนี้ฉันกำลังทำการคาดการณ์สี่ประการต่อไปนี้แม้ว่ายอดขายรถ และรถบรรทุกจะเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก แต่แนวโน้มดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากรองเท้าสเก็ตราคาน้ำมันที่ต่ำซึ่งไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิงได้อย่างแน่นอน ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าการขนส่งในเมืองส่วนบุคคลจะถูกครอบงำโดยแต่ละคัน ในปี 2015 เปิดตัวอย่างรองเท้าสเก็ตเป็นทางการของยานพาหนะไฟฟ้า สามล้อซึ่งคล้ายกับรถจักรยานยนต์แบบปิดล้อมและพอดีกับคนขับรถและอาจเป็นผู้โดยสารขนาดเล็กผ่านเครือข่ายสถานีร่วมในโตเกียว

โครงการนี้กำลังขยายไปทั่วประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่าสถานีบริการน้ำมัน ในการเสนอราคาเพื่อเป็นประเทศแรกที่ใช้ระบบการรองเท้าสเก็ตขนส่งแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐได้พยายามที่จะสร้างมาตรฐานการชาร์จไฟระหว่างประเทศบนทางเท้าและทางจักรยานคนขับรถขนาดใหญ่ในทศวรรษต่อ ๆ ไปจักรยานจะยังคงเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *